آبی
زرد
سبز
سبز آبی
سبز یشمی
طوسی
کرمی

پارچه شمیر

75,000 تومان /متر
آبی نفتی
آجری
زیتونی
سبز آبی
طوسی روشن
طوسی سیر
کرمی
لیمویی
مشکی

پارچه گازوئیلی

85,000 تومان /متر
آبی کاربنی
زیتونی
سبز کاهویی
صورتی روشن
طوسی
طوسی روشن
گل بهی
گل بهی روشن
گلبهی سیر
لیمویی

پارچه کرپ زردار

85,000 تومان /متر

پارچه حریر شیشه ای قلب دار

75,000 تومان /متر
انتخاب متراژ

پارچه ابروبادی خالدار

75,000 تومان /متر
انتخاب متراژ