پارچه ژاکارد ایتالیایی

این پارچه می توان برای مصارف غیرمعمول دیگری نیز استفاده کرد. به عنوان مثال، می توان از پارچه ژاکارد ایتالیایی برای تولید روکش مبلمان، پرده، روتختی، کوسن، کیف و کفش، و حتی جواهرات استفاده کرد.

ادامه مطلب