بادنجانی
خردلی
سرمه ای روشن
سرمه ای سیر
سفید
صورتی
طوسی سیر
قرمز
کالباسی
مشکی
مغز پسته ای
نقره ای

پارچه کرپ اسکاجی

60,000 تومان65,000 تومان /متر